Garancijska izjava

GARANCIJSKI LIST (GARANCIJSKA IZJAVA)

podjetja Šulc d.o.o. DŠ: SI43581072


1.0

1.1

Podjetje Šulc d.o.o. (v nadaljevanju tudi: dajalec garancije) kupcu jamči za lastnosti in brezhibno delovanje sedežnih garnitur Šulc® za obdobje:

– Ogrodje sedežne garniture: 2 leti

– Octaspring polnila/vzmetenje: 2 leti

– Ostala polnila/vzmetenje: 1 leto

– Tkanine/usnje: 1 leto

Garancijski rok začne veljati od dneva izročitve izdelka stranki.


1.2

V garancijskem roku zagotavljamo brezplačno odpravo okvare in pomanjkljivosti na izdelku in sicer najkasneje v 45 dneh od dneva prejetja pisne reklamacije, kjer mora biti okvara oz. pomanjkljivost opisana. Za obravnavanje reklamacije mora stranka v tem obdobju omogočiti dostop do sedežne garniture (po predhodnem pisnem dogovoru o terminu).

V primeru, da napak in okvar ne moremo odpraviti pri stranki, jih odpravimo v delavnici. Če upravičeno reklamirani izdelek v tem času ne bo možno popraviti, ga bomo na zahtevo kupca zamenjali z novim.

Ob ugotovitvi, da reklamacija ni upravičena, si pridržujemo pravico obračuna stroškov ogleda in prevoza.2.0

2.1

Garancija velja samo za sedežne garniture uporabljene v normalnih gospodinjskih pogojih in ob upoštevanju splošnih navodil uporabe.

Navodila za ravnanje z izdelkom:

1. Če je ob dobavi novo oblazinjeno pohištvo zaščiteno s PE folijo, ki stiska mehkejše dele (naslon, stranice,… ), je po razvitju embalaže potrebno te zmečkanine ročno poravnati.

2. Garnituro je potrebno premakniti tako, da ga najmanj dve osebi dvigneta in ne drsa po tleh (garniture ne vlečemo za stranice in je ne potiskamo).

3. Tla morajo biti ravna, sicer je potrebno podnožje dodatno podložiti, da ne pride do guganja ali poškodb talnih oblog, oz krivljenja osnovne konstrukcije sedežne garniture.

4. Uporabnost izdelka je garantirana v normalnih klimatskih pogojih, ki so: 35 do 75% relativne vlage in temperatura od 10 do 30°C. Pri uporabi izdelkov v vlažnih prostorih priporočamo večkratno prezračevanje.

5. Oblazinjeno pohištvo mora biti dovolj oddaljeno od izvora toplote in sicer najmanj 60cm od radiatorja, najmanj 100 cm od peči in najmanj 200 cm od kamina ali štedilnika (pri čemer naj bo toplotni vir ustrezno zaščiten s strani uporabnika). Razdalja se lahko zmanjša ob dodatni zaščiti s toplotnim izolatorjem.

6. Usnjeni izdelki ne smejo biti izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.

7. Oblazinjeno pohištvo je namenjeno le običajni uporabi in ne vzdrži nenormalnih obremenitev (točkovne obremenitve, poskoki, pritiski na okrasne dele kot so luči, dizajnerske stranice ipd.), saj lahko te povzročijo trajne deformacije, zlome, poškodbo kovinskega vzmetenja, poškodbo plošče (v spodnjem delu počivalnika – v predelu nog), vdor okrasnih luči, lom stekla na lučeh ipd.


2.2

Garancija velja na območju Republike Slovenije.3.0

3.1

Garancija proizvajalca ne velja v primeru:

– uporabe izdelka v nasprotju z navodili proizvajalca;

– uporabe izdelka v namene za katere ni bil izdelan (npr. sedenju na robovih, hrbtu, steklu, lučeh, okrasnem lesu sedežne garniture, ipd.);

– napačne lastne montaže oz lastne demontaže izdelka;

– mehanskih poškodb in napak nastalih brez krivde proizvajalca;

– neprimernega vzdrževanja;

– neustreznih čistil, Usnje in Aquaclean tkanine lahko čistimo samo z vodo, brez uporabe kemičnih čistil;

– poškodb in napak nastalih zaradi elementarnih nesreč (strela, potres, požar, poplave, ipd.);

– popravil ali posegov v izdelek opravljenih s strani osebe, ki je dajalec garancije za to ni pooblastil;

– kakršnihkoli modifikacij izdelka;

– garancija ne velja za pojav gubanja usnja/tkanine – normalen pojav;

– splošno: pri ugotovitvi, da kupec pri montaži, uporabi, vzdrževanju in čiščenju ni upošteval

naših opozoril in navodil, ter splošno znanih navodil za tovrstne proizvode, garancija ne velja.


3.2

Garancija proizvajalca velja v primeru normalne uporabe izdelka.

Kot normalna uporaba se šteje, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

a) za napetostno območje 230V ne sme biti električna napeljava podvržena nihanju napetosti večji od 230V +/- 10%;

b) za napetostno območje 220V ne sme biti električna napeljava podvržena nihanju napetosti večji od 220V +/- 10%;

d) temperatura območja, kjer se izdelek nahaja, ne sme nikdar preseči mejnih vrednosti 5˚ in + 35˚C;

e) relativna vlažnost ne sme nikoli preseči 80%;4.0

4.1

Dajalec garancije se zavezuje, da bo kupcu zagotovil servis in nadomestne dele za izdelke še 3 leta po preteku garancijskega roka. Če to ne bo mogoče (npr. umik določene tkanine, polnila ipd. iz proizvodnje/ponudbe), se zagotovi najbolj podoben (in ustrezen) nadomestni del.5.0

5.1

Zgoraj navedeni pogoji garancije, ne izključujejo pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.6.0

6.1

Varnostno opozorilo za električne dodatke. Vsi električni dodatki/izdelki, ki jih vgrajujemo v sedežne garniture Šulc® zadoščajo vsem EU standardom in so vgrajeni s strani za to usposobljene osebe. Kljub temu iz 100% varnostnih razlogov (morebiten kratek stik, zvitje električnega kabla ob montaži ali kasneje) odsvetujemo uporabo električnih dodatkov (luči, relax funkcije ipd.), ko se ne nahajate v prostoru. Tudi, če samo za trenutek zapustite prostor, izklopite vse električne naprave. Ob zaznavi kakršnihkoli nepravilnosti, je izdelek potrebno izključiti iz električne napetosti, ter o tem obvestiti proizvajalca.7.0

7.1

Datum izročitve blaga kupcu je naveden na original računu ali zapisan v elektronski obliki (po mailu).8.0

8.1

Osebe pooblaščene za servis in odpravo napak:

– za območje Slovenije: Šulc d.o.o., Lazarjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE